อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลงานปี 2020

หน้าหลัก / ผลงานที่ชนะรางวัล

 1 2 3 4 5 
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : ชนะเลิศ
UNC CALCIUM
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 1
Sesamilk
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 1
เจลสมุนไพรขาวละออรักษาแผลในปาก
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 2
แหนมตุ้มจิ๋วสุทธิลักษณ์
หมวด : สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รองชนะเลิศอันดับ 2
NASKET Smart Display for Service
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
ไอริณ เจลอาบน้ำจากดอกเกลือ
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
เครื่องดื่มไซเดอร์มะม่วงเบาไร้แอลกอฮอล์
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็ง
หมวด : สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ อันดับ : รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
B-Smile น้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวชนิดเข้มข้น
 1 2 3 4 5