Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็ง
อีเมลล์

รหัสผ่าน

มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็ง

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
 


คุณวิริยา พรทวีวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง ที่ยังคงรสชาติและกลิ่นมะนาวแท้จากธรรมชาติ ตอบโจทย์ความสะดวกในการใช้งาน ผลิตจากมะนาวไร้เมล็ดสายพันธุ์ตาฮิติที่มีความต้านทานโรคสูง จากแปลงปลูกที่ได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ผลิตโดยเทคโนโลยีการแช่แข็งควบคุมผลึกเฟสน้ำแข็งเพื่อยับยั้งเอ็นไซม์ตั้งแต่เริ่มต้น มีการตรวจวัดค่าความคงที่ของน้ำมะนาวทุกรอบการผลิต ไม่ใช้วัตถุกันเสีย สามารถเก็บในสภาพแช่แข็งได้นาน 2 ปี หรือเก็บแบบแช่เย็นได้นาน 3 เดือน มีงานวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1 สร้างยอดขายได้กว่า 2.5 ล้านบาท/ปี
2 สามารถนำเปลือกมะนาวที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต มาแปรรูปเป็นสินค้าให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้มากกว่าปีละ 200 ตัน

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1 ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหารได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานจากธรรมชาติ มีมาตรฐานมีความปลอดภัย และต้นทุนคงที่ตลอดทั้งปี
2 เกษตรกรในเครือข่ายมีรายได้ดี มั่นคงตลอดปี
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2020

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: