Notice: Undefined index: tag in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar.php on line 5 Thailand Synergy Calendar | เปลี่ยนไอเดียเป็นพลังเปลี่ยนโลก - 7Innovation Awards
อีเมลล์

รหัสผ่าน
  • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “ฮักไทย (HUG THAIS)” ขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการใช้จ่าย โดยจะเริ่มจากโครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต (HUG THAIS HUG PHUKET)”