Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 19 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 19 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 28 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 31 โครงการคูปองเงินสด ฮักไทย ฮักภูเก็ต
อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการคูปองเงินสด ฮักไทย ฮักภูเก็ต


โครงการคูปองเงินสด ฮักไทย ฮักภูเก็ต

       สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบไทยและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ที่เป็นรายได้หลักของประเทศ 

       หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “ฮักไทย (HUG THAIS)” ขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการใช้จ่าย โดยจะเริ่มจากโครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต (HUG THAIS HUG PHUKET)”  ที่มุ่งกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดภูเก็ตผ่านการออกคูปองพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฮักไทยในการแจกลูกค้า เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในจังหวัดและกระตุ้นให้เกิดการอุดหนุนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ

       โครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต”  จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นฟื้นฟูอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการ เป็นหมุดหมายแรกที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันผลักดัน เพื่อกระตุ้นเงินหมุนเวียนภายในประเทศ กระตุ้นการใช้สินค้าไทยและการท่องเที่ยว เป็นกลไกแก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งการจ้างงานและปัญหาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs  รวมทั้งปูรากฐานไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการฯ
ระยะเวลาการรับคูปอง : 15-31 กรกฎาคม 2564 หรือ จนกว่าคูปองจะหมด
ระยะเวลาการใช้คูปองเงินสด : 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาการนำคูปองเงินสดไปแลกคืน (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ) : 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2564

เงื่อนการใช้คูปองสำหรับประชาชนทั่วไป

สามารถรับคูปองเงินสด จากผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ เมื่อซื้อสินค้าครบตามมูลค่าที่กำหนด  ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าคูปองจะหมด
นำคูปองเงินสดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม–31 สิงหาคม 2564
สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ฮักไทย ฮักภูเก็ต ได้ตามเอกสารแนบ "Download"

เงื่อนการใช้คูปองสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ

ร้านค้าฯ รับคูปองเงินสด ที่ลูกค้านำมาใช้จ่าย
ร้านค้าฯ รวบรวมคูปองเงินสด และนำไปแลกคืน ณ สถานที่ที่กำหนด
สามารถตรวจสอบจุดแลกคืนคูปองเงินสด ได้ตามเอกสารแนบ "Download"

Category: ปฏิทินกิจกรรม 2021

By:

Date: 01.08.2021 18:45 - 31.08.2021 18:46

Venue:

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: