อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   01.07.2022
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   20.11.2018
WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
โดย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   31.07.2019
มาแล้ว..รายวิชาออนไลน์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ 2 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ประกาศนียบัตร !
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Thai IDC
   01.07.2022
โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัติโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   01.07.2022
สภาหอการค้าไทย ร่วมกับซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน “TSC On-site Visit” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการตัดสิน ประจำปี 2022
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   01.07.2022
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
โดย: บยส
   01.07.2022
โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ
โดย: 7Innovation awards
   18.12.2020
ขอเชิญร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 "อนาคตข้าว - อนาคตไทย" วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.15 น. ผ่านทาง Online
โดย: 7Innovation awards
   01.07.2022
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2022
โดย: สวทช
   01.07.2022
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
 1 2 3 4 5 6 7 8 9