อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7Innovation awards
   25.04.2019
รวม VDO Clip งาน Thailand Synergy 2019
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   20.11.2018
WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
โดย: 7Innovation awards
   25.04.2019
ผังบูธ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019
โดย: 7Innovation awards
   25.04.2019
ผลการประกวดรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2019
โดย: 7 Innovation Awards
   25.04.2019
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: สวทช
   25.04.2019
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   25.04.2019
โครงการดีช่วยSME เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ธ.ค. 60
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   25.04.2019
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Thai IDC
   25.04.2019
โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัติโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โดย: 7Innovation awards
   25.04.2019
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม ซีพี ออลล์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โดย: สสว.
   25.04.2019
สิทธิประโยชน์ สำหรับ SMEs ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน กับกองทุนเงินฟื้นฟูกิจการ
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   25.04.2019
ตัวแทน 11 องค์กร หารือความร่วมมือจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2019
 1 2 3 4 5 6 7 8 9