อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   27.09.2023
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   20.11.2018
WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
โดย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   31.07.2019
มาแล้ว..รายวิชาออนไลน์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ 2 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ประกาศนียบัตร !
โดย: 7Innovation awards
   27.09.2023
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดย: 7Innovation awards
   27.08.2021
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับผู้ประกอบการ SMEs/Startups
โดย: 7Innovation awards
   27.09.2023
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการตัดสิน ประจำปี 2023
โดย: DIP
   27.09.2023
อบรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Thai IDC
   27.09.2023
โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัติโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   27.09.2023
สภาหอการค้าไทย ร่วมกับซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน “TSC On-site Visit” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
โดย: 7Innovation awards
   27.09.2023
หอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ว !! โครงการ Big Brother (Season 5) < สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2564 >
โดย: 7Innovation awards
   27.09.2023
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้านำเสนอในรอบคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2023
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   27.09.2023
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
 1 2 3 4 5 6 7 8 9