อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   16.10.2018
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   16.10.2018
โครงการดีช่วยSME เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ธ.ค. 60
โดย: กระทรวงวิทย์, สวทช, TED Fund
   16.10.2018
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) รอบที่ 3
โดย: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
   16.10.2018
ชวนโหวตผลงานที่คุณชื่นชอบจาก 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อคว้ารางวัล Popular Vote ในโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมตลา
โดย: สสว.
   16.10.2018
สิทธิประโยชน์ สำหรับ SMEs ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน กับกองทุนเงินฟื้นฟูกิจการ
โดย: สวทช
   16.10.2018
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   16.10.2018
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
โดย: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   16.10.2018
หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม 2018
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   16.10.2018
ทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทน 11 องค์กรความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดชี้แจงการปร
โดย: 7Innovation awards
   05.08.2015
หัวข้อ “From Differentiation to Success”นวัตกรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์จริงของผู้สร้าง “IF FRUITAMIN”
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   16.10.2018
ซีพี ออลล์ จับมือตลาดหลักทรัพย์ MAI พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าสู่ความยั่งยืน
โดย: กรมส่งเสริมการส่งออก
   16.10.2018
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างกันให้แก่ผู้ประกอบการไทย
 1 2 3 4 5 6 7 8 9