อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   20.11.2018
WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
โดย: 7Innovation awards
   19.06.2019
ผลการประกวดรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2019
โดย: 7Innovation awards
   19.06.2019
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2019
โดย: 7 Innovation Awards
   19.06.2019
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: สวทช
   19.06.2019
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   19.06.2019
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Thai IDC
   19.06.2019
โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัติโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โดย: 7Innovation awards
   19.06.2019
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่ม ซีพี ออลล์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โดย: 7Innovation awards
   19.06.2019
ผังบูธ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019
โดย: 7Innovation awards
   19.06.2019
ผู้ประกอบการ จากเวที Thailand synergy นำสินค้านวัตกรรมมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน SET Inno Market Day 2019
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   19.06.2019
ตัวแทน 11 องค์กร หารือความร่วมมือจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2019
โดย: Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย
   19.06.2019
ซีพี ออลล์ จับมือตลาดหลักทรัพย์ MAI พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าสู่ความยั่งยืน
 1 2 3 4 5 6 7 8 9