อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวและกิจกรรม

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
โดย: 7 Innovation Awards
   12.12.2019
สามารถ Download รวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ทั้งปี 2014 - 2015 ได้ที่นี่
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   20.11.2018
WORKING CAPITAL เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   12.12.2019
สภาหอการค้าไทย ร่วมกับซีพี ออลล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงาน “TSC On-site Visit” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
โดย: ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์
   12.12.2019
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ แบ่งปันความรู้การจัดการให้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง
   31.07.2019
มาแล้ว..รายวิชาออนไลน์จากพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปีที่ 2 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ประกาศนียบัตร !
โดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Thai IDC
   12.12.2019
โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยระบบอัติโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
โดย: 7Innovation awards
   12.12.2019
ผังบูธ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย 2019
โดย: 7Innovation awards
   12.12.2019
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2019
โดย: สวทช
   12.12.2019
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
โดย: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
   12.12.2019
โครงการดีช่วยSME เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ธ.ค. 60
โดย: สมาคมฟินเทคประเทศไทย
   12.12.2019
สมาคมฟินเทคประเทศไทย ได้จัดหลักสูตร 4 Pillars: Starting Your Great Startup
โดย: บยส
   12.12.2019
โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ
 1 2 3 4 5 6 7 8 9