Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 SET ต่อยอดผลงานนวัตกรรม PIGGIPO
อีเมลล์

รหัสผ่าน

SET ต่อยอดผลงานนวัตกรรม PIGGIPO

 
        เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้โครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดกิจกรรม Innovation sharing ในธีม knowledge sharing ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจสตาร์ทอัพ จนประสบควาสำเร็จถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้รับเกียติจากคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง

 
      โดยคุณสุพิชญา สูรพันธุ์ (กั๊ก) ประธานกรรมการ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด เจ้าของผลงาน PIGGIPO(พิกกิโปะ) แอปพลิเคชันจัดการหนี้บัตรเครดิต ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018 (รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม) ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำ และเปิดโอกาสให้ถามตอบเพื่อได้ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯในการนำไปปรับใช้ต่อยอดนวัตกรรมในองค์กรต่อไป
 
 
        ปัจจุบันประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องตลาดทุนและการวางแผนทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางตลาดทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเป็นแหล่งระดมเงินทุนซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งปลูกฝังแนวคิดความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินสำหรับทุกภาคส่วน โดยตระหนักถึงการพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่เหมาะสมในการช่วยบริหารวางแผนทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายสุด จึงได้หารือร่วมกับทางคุณสุพิชญา สูรพันธุ์ และทีมงานบริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ในการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและช่วยจัดการวางแผนทางการเงินในอนาคตได้อย่างแท้จริงต่อไป

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

28.03.2018

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: