Notice: Undefined index: tag in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news.php on line 5 ข่าวและกิจกรรม | เปลี่ยนไอเดียเป็นพลังเปลี่ยนโลก - 7Innovation Awards
อีเมลล์

รหัสผ่าน
 1 2 3 4 5 6 7 8 
โดย: 7Innovation awards
   17.01.2015
สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตรฟรี ในหัวข้อ "เครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ"
โดย: 7Innovation awards
   16.01.2015
กระทรวงวิทย์ฯจัดการสัมมนา “นวัตกรรมระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
โดย: 7Innovation awards
   16.01.2015
พบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทย์มอบของขวัญปีใหม่และนำเสนอ 7 Innovation Award 2015
โดย: 7Innovation awards
   15.01.2015
พบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2558 และ นำเสนอ 7 Innovation Award 2015
โดย: 7Innovation awards
   30.12.2014
พบ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเสนอ7Innovation Award 2015
โดย: 7Innovation awards
   05.12.2014
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 รอบตัดสิน 2-3 ธันวาคม 2557  ณ ห้องหว้ากอ
โดย: 7Innovation awards
   23.11.2014
สถาบันเศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy Academyจัดอบรมหัวข้อ "การออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น"
Notice: Undefined index: image_name in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news.php on line 153
โดย: 7Innovation awards
   05.11.2014
สสว.ร่วมกับ หอการค้าอังกฤษ - ไทยและบริษัท บู๊ทส์ รีเทล รับสมัครผู้ประกอบการSME สัมมนาการเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสินค้า
โดย: 7Innovation awards
   25.10.2014
สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมงานเปิดบ้าน สวทช. ฤดูหนาว Winter Open NSTDA
โดย: 7Innovation awards
   16.10.2014
ตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก 11 องค์กรคู่ความร่วมมือ ประชุมเตรียมความพร้อมการกลั่นกรองผลงาน7 Innovation Awards 2015
โดย: 7Innovation awards
   04.10.2014
สวทน. ร่วมกับ ISMED เชิญร่วมการประชุมและสัมมนา การจัดทำเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี
โดย: 7Innovation awards
   01.10.2014
งานสัมมนา และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ผ่านช่องทางค้าปลีกค้าส่ง ชั้นนำระดับประเทศ
 1 2 3 4 5 6 7 8