อีเมลล์

รหัสผ่าน
  • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “ฮักไทย (HUG THAIS)” ขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการใช้จ่าย โดยจะเริ่มจากโครงการ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต (HUG THAIS HUG PHUKET)”