Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 Makroเดินหน้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
อีเมลล์

รหัสผ่าน

สร้างโอกาสเชื่อมThailand Synergyสู่Makro

 

หลังจากที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้มีกิจกรรม Kick off  365 Days Innovation Around You ไปเมื่อ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อองค์กร ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561  คุณสมใจ สุริยาสิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประสานการผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญคุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมของกลุ่ม ซีพี ออลล์ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมแบบปิด และแบบเปิด โดยเฉพาะด้านการปรับกระบวนการคิดและกระบวนทำงานเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ให้แก่กลุ่ม Store Supervisor  ประจำสโตร์สาขา  ณ  อาคารธาราพัฒนาการ ห้อง Convention Hall 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร ในกิจกรรม “ CP ALL Innovation Sharing” โดยมีเนื้อหาการบรรยาย 3 หัวข้อคือ ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรม และ New S-Curve, นวัตกรรมในแบบของซีพี ออลล์ ซึ่งได้มีการยกกรณีตัวอย่างที่เป็น Best Practice เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นภาพ รวมถึงเชื่อมโยงกับงานของแม็คโครได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับอธิบายแนวทางการค้นหานวัตกรรมและ New S-Curve เพื่อทำ Workshop ค้นหาไอเดียในการทำนวัตกรรมในภาคบ่าย ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านการทำนวัตกรรมแบบปิดจากภายในแล้ว ยังเป็นโอกาสเชื่อมโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย Makro ในการทำนวัตกรรมแบบเปิดอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากตัวแทน Store Supervisor จำนวนทั้งสิ้น 91 ราย จากสาขาแม็คโครทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 
   

 ย้อนกลับ