Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 วีคอร์น มุ่งหน้าต่อยอดนวัตกรรมองค์กร
อีเมลล์

รหัสผ่าน

วีคอร์น มุ่งหน้าต่อยอดนวัตกรรมองค์กร


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมผู้บริหารบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมหารือกับ อ.พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ และคณะผู้บริหาร ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางวางแผนการจัดการด้านนวัตกรรมแบบเปิดให้กับองค์กรโดยใช้บริการต่างๆ (Service) จากเครือข่ายความร่วมมือของ 11 องค์กร ภายใต้โครงการ Thailand Synergy  และมองหาความร่วมมือในการต่อยอดด้านนวัตกรรมระหว่างกันเพื่อหา New S-Curve ใหม่ๆ ภายหลังจากที่ผลงาน “ข้าวโพดหวานพร้อมทาน วีคอร์น” เคยได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลในการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards เมื่อปี 2015

 ย้อนกลับ

โดย:

Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย

 
0
 
0
เรื่องที่เกี่ยวข้อง