Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 ซีพี ออลล์ จับมือตลาดหลักทรัพย์ MAI พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าสู่ความยั่งยืน
อีเมลล์

รหัสผ่าน

CPALL ร่วมกับ MAI พัฒนาศักยภาพ SMEs ปี3

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้ความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” (Sustainable Partnership Development Program) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธาน พร้อมกล้าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หลักสูตร “การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน” (Sustainable Partnership Development Program) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงผู้ปประกอบการ Startup ในโครงการความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และคู่ค้าของ บมจ.ซีพี ออลล์ ในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะให้ความรู้ในเรื่องการสร้างนวัตกรรมและ New S-Curve สำหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจด้วยการตลาดสมัยใหม่ การบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และคู่ค้าของ บมจ. ซีพี ออลล์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 46 ราย และจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 73 ท่าน 

 ย้อนกลับ

โดย:

Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย

 
0
 
0