Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 ถ่ายทอดองค์กรนวัตกรรมสู่นักบริหาร กฟน.
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ถ่ายทอดองค์กรนวัตกรรมสู่นักบริหาร กฟน.


 
          เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนวัตกรรม ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  ณ  ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ
 

 
          โดยได้รับเกียรติจาก คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน และ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ”  ซึ่งคุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ได้บรรยายถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์กรนวัตกรรม อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างและการจัดการนวัตกรรมของซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นกระบวนการภายในองค์กร โดยเกิดจากการเชื่อมโยงงานประจำของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน ทำให้ค้นพบความต้องการของลูกค้า และความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา นำไปสู่การทดลองและการปรับปรุง โดยมีผลงานจากการประกวดนวัตกรรมภายในองค์กรหลายเวทีที่สามารถนำมาต่อยอด และขยายผลได้จริง พร้อมทั้งยกตัวอย่างการจัดการนวัตกรรมในรูปแบบ Closed Innovation และ Open Innovation
 

 
          นอกจากนี้ ยังมีการถาม – ตอบ ตลอดระยะเวลาการบรรยาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง ที่จะนำไปปรับใช้ต่อยอดบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรของตนต่อไป
 


 

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

10.05.2016

 
0
 
0