Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 ต่อยอดความรู้ VOC สู่รัฐวิสาหกิจ
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ต่อยอดความรู้ VOC สู่รัฐวิสาหกิจ

สัมนา “SEPA Conference 2015 : Sharing Best Practices”


 
           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) จัดงานสัมนา “SEPA Conference 2015 : Sharing Best Practices ” ให้กับผู้บริหารในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 70 คน ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
              โดยในงานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การนำ Voice Of Customers (VOC) มาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ่งคุณพูลสวัสดิ์ ได้แบ่งหัวข้อการบรรยายออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1.ความสำคัญของ VOC  ที่มีผลต่อนวัตกรรม 2. การนำเสียงลูกค้ามาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม 3.แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์กร พร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิบายการนำเสียงของลูกค้ามาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ทั้งในแบบ Closed Innovation และ Open Innovation เพื่อให้ผู้ร่วมสัมนา เกิดความเข้าใจนำไปต่อยอดและปรับปรุงการทำนวัตกรรมในองค์กรของตนเองต่อไป

 


 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

31.08.2015

 TAGS
 
2
 
0
เรื่องที่เกี่ยวข้อง