Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ แบ่งปันความรู้การจัดการให้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อีเมลล์

รหัสผ่าน

CP Inno. แบ่งปันความรู้ให้คณะนศ.มสธ.

ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ แบ่งปันความรู้การจัดการให้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คุณศราวดี ตั้งศุภนิมิตรชัย รองผู้จัดการทั่วไป ด้านจัดการนวัตกรรมภายนอกกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีอาจารย์และ นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจำนวน 48 ท่าน

ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมฯ ได้จัดการบรรยายในหัวข้อ Story of Innovation in CP All การบริหารจัดการเพื่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยคุณศราวดี ตั้งศุภนิมิตรชัย และทีมงานศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งได้สร้างความประทับใจ และก่อให้เกิดแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นอันมาก

 ย้อนกลับ