Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 อาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม 2018
อีเมลล์

รหัสผ่าน

หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม 2018


รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
สุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา 6 ภูมิภาค 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดกิจกรรมการประกวด ''หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ '' หวังดึงเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคัดเลือกผลงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบธุรกิจนวัตกรรมของประเทศ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

⚙️กิจกรรม ‘หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์’ โดยคัดเลือกผลงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพ สามารถเป็นแบบอย่างและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสินค้าและต่อยอดการเติบโตของสินค้า
⚙️ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : click :

 ย้อนกลับ

โดย:

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 
0
 
0