Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 18 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 26 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/news-detail.php on line 29 24Catalog หนุนสินค้าภัทรพัฒน์
อีเมลล์

รหัสผ่าน

24Catalog ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์

        เมื่อเร็วๆ 24 Catalog ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เข้าประชุมหารือกับทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยได้รับเกียรติจากคุณภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิก สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมหารือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ร้านภัทรพัฒน์ในช่องทางของ 24 Catalog ทั้ง Offline และ Online เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ร้านภัทรพัฒน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามปณิธานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย
 

 
        ภายหลังการหารือ คุณคุณภากมล รัตตเสรี ได้นำเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านภัทรพัฒน์ ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าภัทรพัฒน์ มี 6 หมวดด้วย คือ สินค้าเกษตรกรรม สินค้าแปรรูปอาหาร สินค้าสมุนไพร สินค้าหัตถกรรม สินค้าน้ำมันเมล็ดชา และสินค้า House Brand
  
 
 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถติดตามผลิตภัณฑ์จากร้านภัทรพัฒน์บนช่องทางของ 24 Catalog ได้ที่เว็บไซต์ 24 Catalog และ ในรูปเล่ม 24Catalog ได้เร็วๆนี้

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

20.12.2016