Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/knowledge-detail.php on line 15 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/knowledge-detail.php on line 15 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/knowledge-detail.php on line 23 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/knowledge-detail.php on line 26 โครงการนวัตกรรมของ Wal-Mart
อีเมลล์

รหัสผ่าน

การบริหารองค์กรที่มีนวัตกรรม

หน้าหลัก / คลังความรู้

โครงการนวัตกรรมของ Wal-Mart

โครงการนวัตกรรมของ Wal-Mart
 

Wal-Mart ได้รับการยกย่องและจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มียอดรายได้สูงสุดในอุตสาหกรรมค้าปลีกของโลก  (เจ้าของสโลแกน Every Day  Low Prices หรือ EDLP) และจากหนังสือรายงานผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา   บริษัท Wal-Mart มียอดรายได้ทั่วโลกได้สูงถึง 344.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ ประมาณ 11.3 ล้านล้านบาทต่อปี ) มีกำไรสุทธิ 12.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือ ประมาณ  4 แสนล้านบาทต่อปี )  คิดเป็นสัดส่วนของกำไรต่อยอดรายได้ (Return on Sales) = 3.5%  และจากความสำเร็จที่ผ่านมา CEO ของบริษัท Mal-Mart (Mr. Lee Scott) ได้พยายามทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีแนวคิดว่า ถ้าหากทุกคนได้ช่วยทำให้ประชาชนซื้อของได้ถูกลง (ประหยัดเงินได้) ประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนประหยัดได้ ก็สามารถจะนำไปจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นอื่นๆให้กับครอบครัวได้มากขึ้น เช่น ค่าเล่าเรียนลูก ค่าอาหาร หรือ ค่าเสื้อผ้า เป็นต้น   
     

 
และนอกจากแนวคิดดีๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  บริษัท Wal-Mart ยังได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดโครงการนวัตกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น โดยการร่วมกับ Suppliers ที่มีกระจายอยู่ทั่วโลก  ซึ่งหากผู้บริหารธุรกิจ SME และ ธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราได้ศึกษาและเรียนรู้ไว้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่านทั้งในปัจจุบันและในวันข้างหน้า อาทิเช่น 
 
 
โครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน  (Energy Conservation)  ซึ่ง บริษัท Wal-Mart ได้มีการออกแบบหลังคาของห้างแต่ละแห่งให้มีช่องแสง (Skylight) ที่สามารถปรับเปลี่ยนและควบคุมปริมาณของแสงสว่างจากภายนอกให้เข้ามาในพื้นที่ขายได้ (ในเวลากลางวัน) โดยการต่อเชื่อมกับตัวรับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่   มีการใช้หลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode) ที่สามารถปิดเองและเปิดเองได้เมื่อมีลูกค้าเข้า-ออกในพื้นที่  และในบางประเทศ เช่น เม็กซิโก มีการรวบรวมน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ในระบบสุขาภิบาลและระบบชลประทาน  นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้และเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองให้กับทุกคนที่สนใจ
 
 
โครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  คือ โครงการที่สนับสนุนและผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาประยุกค์ใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีก พร้อมกับได้ให้ความช่วยเหลือผลักดันให้มีการกำหนดมาตรฐานของ RFID ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก   มีการนำเทคโนโลยีที่สามารถติดตามสถานะของรถขนส่งของบริษัทฯแต่ละคัน (รถ Trailer) ผ่านระบบดาวเทียม (Satellite-based Tracking Technology) ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนลดลง   นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างห้องทดลองสำหรับงานด้านนวัตกรรม (Innovation Lab) เพื่อใช้ในการทดสอบงานวิจัยและแสดงตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า รวมถึงการคิดค้นสินค้าใหม่ในอนาคตที่มีคุณค่ากับลูกค้า 
          

 
โครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและตราสินค้า (Products and Brands)  คือ โครงการที่เน้นเรื่องวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ โดยการแสวงหาสินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน (Home Products) ที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเช่น ฝ้าย ไม้ไฝ่ ฯลฯ   หรือโครงการที่คิดหาเมนูอาหารที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เช่น คิดเมนู พิซซ่า หรือ ฟายไก่ กึ่งสำเร็จรูปเพื่อให้ลูกค้านำกลับไปอบรับประทานเองที่บ้าน   หรือโครงการเพิ่มสินค้าที่เป็น Exclusive Brand มีขายเฉพาะในห้าง Wal-Mart เท่านั้น โดยการร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก เป็นต้น  
 
 
โครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่ง (Logistic)   คือ โครงการที่มีการรวมศูนย์กระจายสินค้าที่เก็บสินค้าต่างประเภทกันเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน  เกิดเป็นศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Centers) ในแนวทางใหม่ที่มีสินค้าครบทุกประเภทในที่เดียวกัน ซึ่งเรียกว่าโครงการ “Remix”   ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าก่อสร้างศูนย์ฯย่อยๆลดลง โดยการทำงานจะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม  สามารถจัดการขนส่งแบบรวมเที่ยวได้ ซึ่งหมายถึงการรวบรวมสินค้าหลายๆประเภทไปส่งในแต่ละพื้นที่โดยใช้รถขนส่งคันเดียวกัน
 
 
โครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Specialists)  คือ โครงการที่สร้างนักจัดซื้อที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ ในการคัดสรรผู้ส่งมอบ(Suppliers) และสินค้าจากทั่วโลกให้ได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ไม่แพง  โดยการตั้งทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลสินค้าในแต่ละประเภทที่สำคัญๆ ตัวอย่างเช่น  ถ้าเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า ทีมงานพิเศษนี้ต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการผลิต ในการตัดเย็บ ในการพิมพ์ลาย และในการเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงาน  ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติของเนื้อผ้าแต่ละชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหมพรม และผ้าขนสัตว์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าลูกค้าของ Wal-Mart จะได้ซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่คู่แข่งไม่สามารถทำได้  

เครดิต : รูปภาพประกอบจาก Internet

 ย้อนกลับ

หมวด

การบริหารองค์กรที่มีนวัตกรรม

โดย

คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์

วันที่

02.04.2014

 
0
 
0
เรื่องที่เกี่ยวข้อง