Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 19 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 19 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 28 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/calendar-detail.php on line 31 โครงการ Business Accelerator
อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการ Business Accelerator


โครงการ Business Accelerator 
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ก่อนเข้าสู่ช่องทางการขาย Modern Trade

Hightlight

  • ได้ทำ Business Health Check เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ
  • รับองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด Modern Trade
Special
สำหรับธุรกิจที่มีความพร้อม และผ่านแบบทดสอบ
  • รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด Modern Trade
  • ได้มีโอกาสในการทดลองการนำเสนอสินค้า(Pitching)พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของกลุ่ม Modern Trade
  • ผู้ที่ผ่านโครงการจะได้รับใบรับรอง (Certified) และได้รับโอกาสในการนำเสนอสินค้าเพื่อเข้าตลาด Modern Trade
เข้าร่วม ฟรี!!!
ลงทะเบียนคลิ๊ก > https://bit.ly/3vUjI3h

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2021

By:

Date: 02.08.2021 13:15 - 15.08.2021 13:15

Venue:

 
0
 
0