Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการเป็นผู้ฝึกสอน AI
อีเมลล์

รหัสผ่าน

Vulcan แพลตฟอร์มยกระดับอาชีพผู้พิการ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: ชนะเลิศ
 


คุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ
ตำแหน่ง Co-Founder
บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
แพลตฟอร์มให้บริการจัดทำข้อมูลสำหรับป้อน AI ที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ทักษะและความสามารถพิเศษในการทำหน้าที่เป็น AI Trainer ช่วยจัดเตรียมข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence) หรือ AI ให้มีความคิดและเข้าใจภาษามนุษย์ ตลอดจนถึงการพัฒนาโมเดลและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ภายใต้การจ้างงานที่เป็นธรรมและเคารพในศักยภาพของผู้พิการทุกคน
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
2. เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้ผู้พิการมากกว่า 60 ล้านบาท


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ และสร้างความภูมิใจจากการทำงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย
2. ช่วยขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของผู้พิการผ่านการจ้างงานอย่างเป็นธรรมมากว่า 700 คน


 
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: