Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 Advanced GreenFarm ระบบเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย
อีเมลล์

รหัสผ่าน

Advanced GreenFarm ระบบเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ1
 


ผศ.ดร. เมธา มีแต้ม
Chief Technologist
ผศ.ดร. วิษุวัต สงนวล
Chief Strategist
บริษัท แอดวานซ์ กรีนฟาร์ม จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
การเพาะเลี้ยงวูฟเฟีย หรือไข่น้ำที่เป็นพืชระดับซุปเปอร์ฟู้ดให้มีสารอาหารที่สูงและแปรรูปสู่ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเพาะเลี้ยงขั้นสูงในระบบ Circular ร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์วูฟเฟีย ทำให้ได้วูฟเฟียที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีปริมาณโปรตีนและสารอาหารสูง ใช้พลังงานและทรัพยากรการผลิตต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผลผลิตสูงตลอดทั้งปี
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายได้กว่า 2 ล้านบาทต่อปี
2. สามารถผลิตวูฟเฟียในระดับอุตสาหกรรมได้กว่า 20 ตัน(สด)ต่อปี


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เป็นการผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ
2. โปรตีนพืชทางเลือกชนิดใหม่ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและลดการพึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลือง


 
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: