Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 Memberry นมเบอร์รี่เสริมความจำ
อีเมลล์

รหัสผ่าน

Memberry นมเบอร์รี่เสริมความจำ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รางวัลชนะเลิศ
 


นพ.พิฑูรย์ มณีไพโรจน์
ผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งยูเอชทีผสมสารสกัดจากมัลเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และสตอเบอร์รี่ ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำ คิดค้นและพัฒนาจากสถาบันวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลรับรองงานวิจัยจากสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่าสารสกัดสำคัญที่อยู่ในเบอร์รี่ มีส่วนช่วยเพิ่มความจำอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยไปพร้อมกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับผู้บริโภค

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายประมาณการ 30 ล้านบาท/เดือน
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มจากขายผลผลิตกว่า 135,000 บาท/ไร่/ ปี
2.สนับสนุนนักวิจัยไทยให้สร้างผลงานวิจัยที่ขายได้จริง
3.เพิ่มรายการสิทธิบัตรที่เป็นตัวชี้วัดระดับความพัฒนาของประเทศ
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: