Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 AliFarm : Food Navigator platform
อีเมลล์

รหัสผ่าน

AliFarm : Food Navigator platform

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ 2
 


คุณธิติพันธ์ บุญมี
CEO
บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงความต้องการของตลาดสินค้าด้านการเกษตร ที่รวบรวมผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการปัจจัยการผลิตเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน โดยระบบจะช่วยจับคู่การตลาดให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกพืชล่วงหน้าที่ตรงตามความต้องการ ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าได้โดยตรง มีการบันทึกข้อมูลและควบคุมคุณภาพ พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนการผลิต

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.เกิดการวางแผนปลูกพืชล่วงหน้า ทำให้เกษตรกรกว่า 1200 ครัวเรือน มีรายได้รวมกว่า 45 ล้านบาท
2.ช่วยเพิ่มปริมาณซื้อขายสินค้าการเกษตรมากกว่า 500 ตันต่อเดือน


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
2.เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตล่วงหน้า ช่วยลดปัญหาการเกิดผลผลิตล้นตลาด
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: