Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 ฟาร์มโตะ Contract Farming Platform รูปแบบใหม่
อีเมลล์

รหัสผ่าน

ฟาร์มโตะ Contract Farming Platform

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัลสุดยอดนักประดิษฐ์
 


คุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย
ผู้ก่อตั้งโครงการ
บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็น Application Platform ช่องทางการขายผลผลิตการเกษตรรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าด้วยกันผ่าน Application โดยเกษตรกรสามารถนําเสนอผลผลิต ขั้นตอนการผลิต ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าเกษตรตั้งแต่ยังไม่เห็นผลผลิตหรือร่วมเป็นเจ้าของและสามารถเดินทางมาเยี่ยมชม เช็คพิกัดพื้นที่การเพาะปลูกได้จากในระบบ และเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเกษตรกรก็จะจัดส่งผลผลิตให้ผู้บริโภคโดยตรง หรือนัดรับผลผลิตบริเวณพื้นที่การเพาะปลูก โดยที่ผู้บริโภคจะได้ผลิตผลทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และสดใหม่ นอกจากนี้ ฟาร์มโตะ ยังได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคอีกด้วย
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1 ช่วยเกษตรกรมากกว่า 500 ครัวเรือน ขายผลผลิตได้ราคามากกว่าเดิม 3 เท่า
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1 เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเพาะปลูกระหว่างกัน ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย เปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า
2 ผู้บริโภคได้มีโอกาสร่วมปลูกและรับผลผลิตทางการเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และสดใหม่ รู้แหล่งที่มาในการปลูก ได้สนับสนุนเกษตรกรโดยตรงและได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกร
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2020

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: