Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 Tropica King มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่น
อีเมลล์

รหัสผ่าน

Tropica King มะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่น

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้ฉีกซองพร้อมปั่น ตอบความต้องการของกลุ่มร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร โรงแรม หรือธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส จัดเก็บได้นาน 9 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็นและไม่มีสารกันเสีย พัฒนาร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลิตด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปผ่านโครงการโรงงานแปรรูปผลไม้เคลื่อนที่ (Lego Linked) โดยรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากเกษตรกรถึงหน้าสวนผลไม้ ช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นฤดูกาล

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.สร้างยอดขายได้ 3.5 ล้านบาท/ปี
2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้มะม่วงน้ำดอกไม้ที่ล้นฤดูกาลจากราคาเฉลี่ย 15 บาท/กก.
เป็น109 บาท/กก.


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ช่วยกระจายรายได้ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่ามะม่วงน้ำดอกไม้
2.สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป และช่วยลดปัญหามะม่วงน้ำดอกไม้ล้นตลาด
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: