Notice: Use of undefined constant content_type_id - assumed 'content_type_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Use of undefined constant parent_id - assumed 'parent_id' in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 11 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 16 Notice: Undefined index: member_id in /var/www/vhosts/7innovationawards.com/httpdocs/award-detail.php on line 18 Plant Love นวัตกรรมกระบวนการสรรค์สร้างป่
อีเมลล์

รหัสผ่าน

Plant Love นวัตกรรมกระบวนการสรรค์สร้างป่

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: CREATOR
 


คุณเสาวลักษณ์ มณีทอง
บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
รูปแบบการส่งเสริมการปลูกป่าสมุนไพรแบบยั่งยืนตามแนวทาง "วนเกษตร" ด้วยการวางแผนการปลูกและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนจนเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในการปลูกและแปรรูปที่มีความหลากหลายโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคืนกำไรส่วนหนึ่งให้กับป่าและชุมชน เป็นแหล่งรวมความสุขและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับสังคมและผู้บริโภค

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายรวมกว่า 4 ล้านต่อปี
2. สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 300 ครอบครัว


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยกลุ่มเกษตรกรในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยการปลูกป่า ขยายและอนุรักษ์พันธุ์พืช 100 ไร่
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: