อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Inno 2017


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 11 องค์กรคู่ความร่วมมือภายใต้โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ อันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช.) ,  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA) , หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารไทย , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมจัดงาน " Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย "  พร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards 2017 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม และคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ  หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
  
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล                                                             คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
  
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

โดยในปีนี้มีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 58 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน  28 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 18 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 10 ผลงาน

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์                                             คุณพูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน์

 
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ด้านสังคม ได้แก่
 


 
 
และผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

ซึ่งภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ SMEs ที่น่าสนใจกว่า 70 บูธ
 

 
พร้อมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ Thailand Synergy Forum ” โดย  ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับรางวัลฯ ประจำปี 2017 และเครือข่ายคู่ความร่วมมือทั้งนี้ งานพิธีประกาศผล และมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2017” ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลมาโดยตลอดทุกปี ซึ่งรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2017” เป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการ SMEsไทย และนักวิจัยที่มีผลงานและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรม ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ในด้านนวัตกรรมให้สูงขึ้น ขานรับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ประจำปี 2018 ได้ทาง www.7innovationawards.com หรือสอบถามได้ทาง 02-677-9773

คลิกชมภาพบรรยากาศงาน ได้ที่นี่

 ย้อนกลับ

โดย:

7 Innovation Awards

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: