อีเมลล์

รหัสผ่าน

สวัสดีปีใหม่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล         
          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ เลขานุการคณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards  และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 พร้อมทั้งนำเสนอความคืบหน้าการจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award 2017 ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ โดยความร่วมมือจากทั้ง 11 องค์กรชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภทผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม
 
          ซึ่งงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในภาคเช้าเป็นพิธีประกาศผลและมอบรางวัลฯ ส่วนในภาคบ่ายเป็นเวทีเสวนาพิเศษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธสินค้านวัตกรรมได้ตลอดทั้งวัน โดยสามารถติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.7innovationawards.com
 

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

11.01.2017