อีเมลล์

รหัสผ่าน

True ดันโซลูชั่นบนแพลตฟอร์ม IoTหนุนSMEs


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  ดร.ณัฎฐกฤตย์ สงวนดีกุล  Assistant Director บริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือกับ คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางที่จะใช้โซลูชั่นบนแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) สำหรับลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นบริการจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามาช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่เข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards และผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของซีพี ออลล์ และเครือข่ายคู่ความร่วมมือของทั้ง 11 องค์กร ในการร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบเปิดร่วมกันในอนาคต

 ย้อนกลับ

โดย:

7 Innovation Awards