อีเมลล์

รหัสผ่าน

ข่าวการประกวด

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

7 Innovation Awards 2017 เริ่มแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมงานศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทน 11 องค์กรความร่วมมือ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จัดการชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับในการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ซึ่งในปีนี้ มีผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งผลงานนวัตกรรมที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 60 ผลงาน ทั้งผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือธุรกิจ และผลงานประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชน    
 
นอกจากนี้ ภายหลังจากการชี้แจงผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะได้รับการคำแนะนำในการนำเสนอ ผ่านรอบการซักซ้อมการนำเสนอกับโค้ช ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศูนย์นวัตกรรมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องของเนื้อหาและทักษะการนำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการก่อนการนำเสนอในรอบกลั่นกรองผลงานอีกด้วย
  
  
  

ทั้งนี้  การนำเสนอผลงานกลั่นกรอง จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม และรอบการนำเสนอผลงานรอบตัดสินจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 11 องค์กรคู่ความร่วมมือในโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย  

....ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวคราวความคืบหน้าได้ทาง
เว็บไซต์ : www.7innovationawards.com
Facebook page : 7innovationawards

 ย้อนกลับ

โดย:

7 Innovation Awards

 
0
 
0
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: