อีเมลล์

รหัสผ่าน

งาน Thai-BISPA Day 2014

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Thai-BISPA Day 2014 ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างฐาน (Creative Industries : Expanding the Horizons of Innovation)" ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association : Thai-BISPA) ได้จัดงานประชุมประจำปี Thai-BISPA Day 2014 ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างฐาน (Creative Industries : Expanding the Horizons of Innovation)" โดยในปีนี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการบ่มเพาะธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมฯ
ในครั้งนี้ คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ คณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "B2B เคล็ดลับกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม" พร้อมเผยว่าการประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards คือเคล็ดลับที่ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศได้
 

 
นอกจากนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังได้นำทัพผลงานที่ได้รับรางวัล อาทิ บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกรซ, หวดนึ่งข้าวเหนียวรัชภัฏ, หนังสือดีราคาถูก ล้านเล่มแห่งการแบ่งปัน และสโนว์เกิร์ล (Snow Girl) ครีมซีรั่มปลาฉลาม เพื่อออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards อีกด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถติดตามและอ่านรายละเอียดได้ที่ www.7innovationawards.com

 ย้อนกลับ

โดย:

7Innovation awards

วันที่:

18.03.2014

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: