อีเมลล์

รหัสผ่าน

ขอเชิญร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563

ขอเชิญร่วมประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 "อนาคตข้าว - อนาคตไทย"
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.15 น.
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code (ด้านล่าง)
สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live หรือ YouTube Channel
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thairice.org) ย้อนกลับ