อีเมลล์

รหัสผ่าน

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดการประกวด
“ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ” ประจำปี 2562

การประกวดแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ด้าน
1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบ
4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ
 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  25 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดรางวัลอันทรงเกียรติ
โดยดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www.award.nia.or.th

 ย้อนกลับ

โดย:

NIA