อีเมลล์

รหัสผ่าน

ศูนย์นวัตกรรมCPALLหารือความร่วมมือ MK

เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กลุ่ม ซีพีออลล์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้โครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย จากเครือข่ายความร่วมมือ 11 องค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือการต่อยอดผลงานนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

 ย้อนกลับ