อีเมลล์

รหัสผ่าน

บ.เพอร์มาหารือต่อยอดนวัตกรรมนาโนซิงค์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย กรรมการบริหาร บริษัท เพอร์มา  นำทีมผู้บริหารบริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จํากัด เข้าหารือกับ อ.พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ และคณะผู้บริหาร ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางวางแผนการจัดการต่อยอดนวัตกรรมนาโนซิงค์ ให้กับองค์กร โดยใช้บริการต่างๆ จากเครือข่ายความร่วมมือของ 11 องค์กร ภายใต้โครงการ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย และสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ในปี 2020 อีกด้วย

 ย้อนกลับ

โดย:

CPALL