อีเมลล์

รหัสผ่าน

Capital Market Innovation Awards 2018

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปิดเวทีใหญ่ “Capital Market Innovation Awards 2018” ครั้งแรกของตลาดทุนไทย ในโอกาสตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบรอบการดำเนินงาน 43 ปี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว


โครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้านนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการยกย่องนักพัฒนาและผู้ประกอบการที่คิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมได้อย่างโดดเด่น


โครงการดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งธุรกิจในตลาดทุน Startup FinTech รวมถึงนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดทุนและผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล


โครงการประกวด “Capital Market Innovation Awards 2018” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards
  

 ย้อนกลับ

โดย:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่:

24.04.2018