อีเมลล์

รหัสผ่าน

โครงการสนับสนุน SMEs / StartUp

หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม

 
โดย: กระทรวงวิทย์, สวทช, TED Fund
   16.10.2018
โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) รอบที่ 3
โดย: กรมส่งเสริมการส่งออก
   16.10.2018
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างกันให้แก่ผู้ประกอบการไทย
โดย: สวทช
   16.10.2018
โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 (รอบที่ 2)