อีเมลล์

รหัสผ่าน

สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ : การปรับตัวครั้งใหญ่ของคนและอุตสาหกรรม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นในหัวข้อเรื่อง

สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ :
การปรับตัวครั้งใหญ่ของคนและอุตสาหกรรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัลและกรรมการซุปเปอร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
- ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ออกแบบและติดตั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย (Thai Automation and Robotics Association:TARA) และศูนย์ประสานงานความเป็นเลิศด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Center of Robotics Excellence: CoRE)
- ที่ปรึกษา (Executive Advisor) สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก:อีอีซี

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับการปรับตัวของคนและอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย !!
และพบกับการออกบูธจากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี
และระบบอัตโนมัติ
** พบกัน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนน แจ้งวัฒนะ
ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :
https://forms.gle/eRwzd8Hgf1UCZZBi9

หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุภิฐศราค์ (หมี่)
โทร 0 2855 1477 , อีเมล์ tin.pim2018@gmail.com


Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2019

By: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Date: 19.06.2019 13:00 - 16:00

Venue: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy