อีเมลล์

รหัสผ่าน

ดูงานเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ Robotics and Automation

ITAP ขอเรียนเชิญเข้าร่วมดูงานเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจเพื่อเตรียมเข้าสู่ระบบ Robotics and Automation
ระหว่างวันที่ 1 - 5 ก.ค 61 
ณ นครเซียงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

(เข้าชมงาน China International Robot Show : CIROS 2018)

**ค่าใช้จ่าย   48,900 บาท /ท่าน **  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (ราคานี้รวม ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าที่พักระดับ 4 ดาว, ค่าอาหาร, ค่ารถโดยสาร, ค่าวีซ่า)

หมดเขต ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา มือถือ 063-915-6656

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By: ITAP

Date: 01.07.2018 09:00 - 05.07.2018 16:30

Venue: เซี่ยงไฮ้