อีเมลล์

รหัสผ่าน

Thailand Food Innovation Forum 2018

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จัดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018
ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
          โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับของผู้ประกอบการไทย ด้วยการสร้างมูลค่าให้กับสินค้านวัตกรรมโดยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและงานออกแบบ และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะเป็นเวทีให้กับผู้ประกอบการของไทย ได้นำไปปรับใช้ในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.thailandfoodinnovation.com

Category: ปฏิทินกิจกรรมปี 2018

By: สภาหอฯ

Date: 21.05.2018 08:00 - 22.05.2018 17:00

Venue: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
0
 
0