อีเมลล์

รหัสผ่าน

เครื่องผลิตน้ำดื่มพลังแสงอาทิตย์SunAqua

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: -NA-
 


คุณอำนวย สุยสุทธิ์
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท เซ็นทริก (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มอัตโนมัติใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีระบบรายงานและควบคุมการทำงาน เฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงจากส่วนกลาง สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือประปาชุมชน ด้วยระบบเทคโนโลยีการกรองระดับนาโน ทำงานร่วมระบบกรองอื่น เช่น ระบบการกำจัดความกระด้าง สนิมเหล็ก โลหะหนัก เกลือแร่ส่วนเกิน สามารถกรองน้ำที่มีความกระด้างและน้ำกร่อยได้เป็นอย่างดี มีระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนและรังสียูวี  และสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ผลิตได้
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. เข้าถึงประชากรในพื้นที่ชนบทกว่า 6.5 แสนคน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มสะอาดได้มากกว่า 30 ล้านบาทต่อปี
2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ชนบทได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

          1. ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหาน้ำดื่มที่ไม่สะอาด
          2. สามารถตรวจสอบการทำงานและวางแผนการซ่อมบำรุงจากส่วนกลางได้ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
          3. ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำสะอาดมีราคาต่ำ สามารถลงทุนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชนได้
  หมายเหตุ : มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการและประโยชน์ที่ได้รับ เป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการเจ้าของผลงาน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม หรือแก้ไข หากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของผลงานโดยตรง
 
 ย้อนกลับ
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: