อีเมลล์

รหัสผ่าน

หวดนึ่งข้าวเหนียวรัชภัฏ

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณรัชภัฏ พรพันธุ์
คุณรัชภัฏ พรพันธุ์

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงานหวดนึ่งข้าวเหนียวรัชภัฏ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุไม้ไผ่จากธรรมชาติใช้ได้กับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทั่วไป เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่นิยมบริโภคข้าวเหนียวและได้ข้าวเหนียวที่นุ่ม เรียงเม็ดน่ารับประทาน สามารสร้างงานและรายได้ให้กับคนในชนบทได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างยอดขายหวดได้กว่า 3 ล้านบาท/ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน เป็นการคงไว้ซึ่งอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยให้อยู่กับคนรุ่นใหม่ตลอดไป
  • เกิดการจ้างงานให้กับคนในท้องถิ่น มีรายได้ทดแทนในช่วงที่ไม่มีการทำงาน สร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
  • วัสดุธรรมชาติเป็นมิตกับสิ่งแวดล่อม ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
  • บริโภคได้สะดวก แม้แต่ผู้ไม่มีความชำนาญการสามารถนึ่งได้ ปลอดภัย เนื่องจากเป็นระบบปิดไม่มีการปนเปื้อนจากภายนอกในการหุง และไม่เกิดอัคคีภัยเช่นการนึ่งด้วยหวดแบบเดิม

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: