อีเมลล์

รหัสผ่าน

หนังสือดีราคาถูก ล้านเล่มแห่งการแบ่งปัน

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณชื่นกมล ศรีสมโภชน์
กรรมการผู้จัดการ และ 
คุณสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์
ที่ปรึกษาฝ่าย CSR
บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงานหนังสือดีราคาถูก ล้านเล่มแห่งการแบ่งปัน เป็นผลงานที่ช่วยทำให้คนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่ดี มีคุณค่า ในราคาที่ไม่แพง จากแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์บวกกับความพยายามในทุกๆ ขั้นตอน ใช่นวัตกรรมการพิมพ์ Green Printing และการควบคุมต้นทุนการผลิตตลอดทั้ง Supply chain โดยอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านหนังสือ Book Smile ที่มีสาขาทั่วประเทศ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สร้างยอดขายได้ถึง 2 ล้านเล่ม ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ทำหนังสือดี ราคาถูก ให้คนที่มีรายได้น้อยสามารถซื้อได้สะดวก ทำให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น สร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนและคนทั่วไป
  • เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อหนังสือ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า หาซื้อง่าย มีการบอกต่อ ให้เป็นของขวัญเกิดการแบ่งปัน
  • นักเขียนเข้าใจและดีใจที่ผลงานมีการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มผู้อ่านมากขึ้น

:: สามารถ Download ผลการประกวดในรูปแบบรวมเล่มผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (pdf) ได้ที่นี่ ::
 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: