อีเมลล์

รหัสผ่าน

น้ำพริกมินิ รุ่งเจริญ

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards

คุณธนาวัฒน์ โพธิ์เพื่อนน้อย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พี.พี.เอ็น.ฟู้ดส์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
ผลงาน น้ำพริกมินิรุ่งเจริญเป็นการนำเสนอน้ำพริกสำเร็จรูปในรูปแบบใหม่ บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ที่เหมาะสมกับการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ด้วยที่มีขนาดเหมาะสม สะดวกต่อการรับประทานต่อคนต่อหนึ่งมื้อ มีการเลือกรสชาติที่เป็นที่นิยม 12 รสชาติ มาจัดจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ

มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 120 ล้านบาท / ปี

ประโยชน์ที่ได้รับ
  • ยกระดับตลาดน้ำพริกสำเร็จรูป ซึ่งเป็นอาหารประจำชาติไทย ให้เกิดการแข่งขันและสอดคล้างกับพฤติกรรมการรับประทานของคนรุ่นใหม่ ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น
  • สร้างรายได้ และเกิดการจ้างงานในชุมชน และครัวเรือนกว่า 100 ครอบครัว
  • สร้างมูลค่าตลาดวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต จากวัตถุดับในประเทศ 100%

 ย้อนกลับ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: