อีเมลล์

รหัสผ่าน

CIRA Core Automation and Technology

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ1
 


รศ.ดร.ศิริเดช  บุญแสง
ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Cira Core
บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
CiRA CORE คือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่องานอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่วิจัยและพัฒนาโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการสร้างอัลกอริทึมด้าน Deep Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้จดจำให้แก่ระบบ โดยใช้รูปแบบคำสั่งการทำงานแบบ Drag & Drop ภายใต้แนวคิด Make It Simple ทำให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตยานยนต์ ด้านการแพทย์และเกษตรสมัยใหม่
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายได้มากกว่า 9 ล้านบาท (ในปี 2565)

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาเทคโนโลยีนำเข้าจากต่างชาติที่มีราคาสูง
2. ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตได้
3. ช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ระดับโลก


 
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2023

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: