อีเมลล์

รหัสผ่าน

Tasted Better แป้งเสริมอาหาร

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รองชนะเลิศอันดับ1
 


คุณพีรดา ศุภรพันธ์
CEO & Co-Founder
คุณตรัย สัสตวัฒนา
CTO & Co-Founder
บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์(ไทยแลนด์) จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
แป้งเทียมเสริมอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดปริมาณกลูเตนในอาหารจากเอ็นไซม์ รวมถึงการพัฒนายีสต์และไมโครไบโอม ทำให้เกิดแป้งเทียมที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบพร้อมรับประทาน เช่น ขนมปัง ครัวซองต์ เส้นพาสต้า หรือใช้ทดแทนแป้งสำเร็จรูปได้ เหมาะกับผู้บริโภคแบบโลว์คาร์บ (Low carb) ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมน้ำตาล และลูกค้ากลุ่มดูแลสุขภาพ

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายมากกว่า 6 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาล
2. ทำให้นวัตกรรมอาหารสุขภาพที่คิดค้นโดยคนไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ


 
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2023

แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: