อีเมลล์

รหัสผ่าน

EDEN นวัตกรรมสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้

  • สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รางวัลชนะเลิศ
 


คุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล
ผู้ร่วมก่อตั้ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
นวัตกรรม อีเด็น สารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดจากอายุเดิม ได้นานถึง 3 – 7 วัน เพียงพ่นหรือจุ่มสารเคลือบซึ่งประกอบด้วยแคลเซียม เซลลูโลส และสารสกัดจากผลไม้ ที่จะฟอร์มตัวเป็นชั้นฟิล์มระดับนาโนเพื่อปกป้องผิวผักและผลไม้ ช่วยชะลอการสูญเสียน้ำและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ได้ทั้งบนเปลือกและเนื้อผักผลไม้ตัดแต่ง ให้คงความสดไว้ได้โดยไม่กระทบต่อรสสัมผัส ทั้งยังคงคุณค่าสารอาหารและได้รับมาตรฐานอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายได้ 2 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ช่วยผู้ประกอบการส่งออกผัก ผลไม้ของไทย ด้วยการยืดอายุสินค้า และลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง
2. ทดแทนการใช้สารเคมี และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ