อีเมลล์

รหัสผ่าน

AIYA ระบบ AI Chatbot ร้านค้าออนไลน์

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์
   ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท มีจีเนียส จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าบนช่องทาง Chat ด้วยเทคโนโลยี AI Chatbot ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการยกระดับ การให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง เรียนรู้ได้ 16 ภาษา ซึ่งผู้ใช้สามารถออกแบบปรับแต่งแชทบอทให้เข้ากับธุรกิจได้ด้วยตัวเอง ช่วยแบ่งกลุ่มลูกค้าให้อัตโนมัติ เชื่อมต่อการแชทได้ทั้ง Facebook , LINE , Instagram ทำให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบได้มากขึ้น
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายมากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม สามารถดูแลลูกค้าได้ 24 ช.ม.
2. ช่วยลดต้นทุนการตลาด
3. ลูกค้าสามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็ว
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2022