อีเมลล์

รหัสผ่าน

LED FARM

  • สุดยอดนักประดิษฐ์ 7Inventor Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: Inventor Awards
 


คุณชิงชัย คนธรรพ์สกุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นการพัฒนาฟาร์มปลูกผักในระบบปิดที่มีการนำแสงประดิษฐ์อัจฉริยะ จากหลอด LED มาใช้แทนแสงธรรมชาติ (Plant Factory with Artificial Lighting) ทำให้ผักมีความสะอาด ไม่ต้องล้าง ไร้สารกำจัดศัตรูพืช มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และ AI  มาช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ปลูกในห้อง Clean Room Class 100k มาตรฐานเดียวกับห้องผสมยา
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1. สร้างยอดขายระบบ LED Farm มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี
2. สร้างยอดขายจากผลผลิตผักพรีเมี่ยมและการแปรรูปต่างๆ มากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ส่งเสริมการทำ Urban Farm ปลูกพืชได้ทุกฤดูกาลและควบคุมคุณภาพได้เหมือนกันทุกรอบ
2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ผักที่สด สะอาด ปลอดภัย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ