อีเมลล์

รหัสผ่าน

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุงผิว วาเบลล์ล่าซ์

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
    อันดับ: CREATOR
 


คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง
วิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ WABELLAS

ความเป็นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุงผิวโดยใช้สารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อราในกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยผนังเซลล์ ทำให้ได้สารออกฤทธิ์ของสารประกอบฟีนอลจากข้าวในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจากการสกัดสารแบบทั่วไป โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าว

 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1.เพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าวเป็นสารสกัด จากกิโลกรัมละ 20 บาท เป็น 30,000 บาท
2.สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าต่อครัวเรือน


 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่
2.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2021

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: