อีเมลล์

รหัสผ่าน

กระเทียมเจียวปรุงรสพร้อมรับประทาน

  • Creator Awards
    ประเภท: รางวัลนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
    อันดับ: รางวัล Creator Awards
 


คุณฉัตรชัย วชิระเธียรชัย
กรรมการผู้จัดการ
คุณสุภาวดี วชิระเธียรชัย
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเทศกระเทียมเจียวปรุงรส “แค่โรย...ก็อร่อย” ใช้เพื่อการปรุงอาหารหรือทานเล่นได้ สำหรับคนรักสุขภาพ โดยนำกระเทียมไปทอดในน้ำมันรำข้าว แล้วนำไปอบให้กรอบเพื่อรีดน้ำมัน มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสพริกไทยดำ รสคั่วพริกเกลือ และ รสกระเทียมสวรรค์ สามารถนำไปใช้เพิ่มกลิ่น เพิ่มรสให้อาหารได้ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของกระเทียมที่ดีต่อสุขภาพ
 
มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ
1 ยอดขายมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท/ปี
2 ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระเทียมสู่การเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

 
ประโยชน์ที่ได้รับ
1 สร้างรายได้ให้คนในชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม
2 ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับประทานกระเทียมที่สะดวกมากขึ้น
  หมายเหตุ: มูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อมูลอ้างอิงจากผู้ประกอบการผลงานข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขหากต้องการข้อมูลดังกล่าวกรุณาติดต่อผู้ประกอบการ
 
 ย้อนกลับ

หมวด

ผลงานปี 2020

 
0
 
0
แสดงความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น
Email:
Password: